Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
v

Změny v rozvrhu středa 19. 12.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IV UR
V UR
VI UR
VII UR
VIII UR
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dvořáková Zuzana .. .. .. .. .. -
Jelínek Roman - - - .. .. .. ..
Půlpán Miloš - - - -
Fošnár Luboš BlD DoM DoM - - KlK -
Mareček Jan .. - .. JeJ
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tv1 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
111 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Pacák Lubor
1 přesun >> M VIII na 18.12. 5. hod
4 přesun >> Msc VIII (Msc) na 20.12. 3. hod
5 přesun >> Msc VIII (Msc) na 20.12. 4. hod
Dalecká Eva
4 přesun << M I I z 6. hod
6 přesun >> M I na 4. hod
Blažek Pavel
4 přesun << ZSV VIII VIII z 20.12. 5. hod
7 přesun << Spv VIII (Spv) VIII z 9. hod
9 přesun >> Spv VIII (Spv) na 7. hod
Brandová Jana
4 přesun >> AK VIII (Ak1) na 20.12. 3. hod
5 přesun >> AK VIII (Ak1) na 20.12. 4. hod
7 přesun << AK VII (Ak1) VII z 9. hod
9 přesun >> AK VII (Ak1) na 7. hod
Dvořáková Zuzana
7 přesun << Bisc VII (Bisc) BiCh z 9. hod
9 přesun >> Bisc VII (Bisc) na 7. hod
Horáková Jana
1 přesun << Čjl VI VI z 8. hod
3 navíc Čjl VIII VIII za odpadlou
3 odpadá RJ VIII (sk.R) zrušeno
5 přesun << Čjl VIII VIII z 6. hod
6 navíc RJ IV (sk.R) JU za odpadlou
6 přesun >> Čjl VIII na 5. hod
8 přesun >> Čjl VI na 1. hod
9 odpadá RJ IV (sk.R)
Klapková Karolína
2 změna AJ 2RM (RM2.) Aud
Klementová Veronika
4 navíc Z III VI za odpadlou
6 přesun << Z I VI z 20.12. 2. hod
7 změna Bi III III
8 přesun << Z VI VI z 9. hod
9 přesun >> Z VI na 8. hod
Kroft Eva
4 přesun >> Ch III na 18.12. 1. hod
7 přesun << Ch V Lab z 9. hod
9 přesun >> Ch V na 7. hod
Půlpán Miloš
1.-4. hod Obecný pedagogický dohled
Sovová Šárka
1 navíc AJ VIII (sk.N) VIII
2 odpadá AJ VIII (sk.R) zrušeno
3 odpadá AJ VIII (sk.N) zrušeno
4 odpadá AJ VII (Rj) zrušeno
5 navíc AJ VII (Rj) VII za odpadlou
5 přesun >> AJ IV (sk.N) na 7. hod
6 odpadá AJ VII (Nj) zrušeno
7 přesun << AJ IV (sk.N) IV z 5. hod
Škoda Milan
4 navíc RJ VII (Rj) JU za odpadlou
5 navíc RJ VI (Rj) Aud za odpadlou
6 odpadá RJ VII (Rj) zrušeno
Šmahová Vendulka
2 navíc NJ VIII (sk.N) VIII za odpadlou
2 odpadá NJ VIII (sk.N) zrušeno
4 navíc NJ VII (Nj) VII za odpadlou
4 odpadá NJ VII (Nj) zrušeno
5 navíc NJ VI (Nj) JU za odpadlou
6 navíc NJ IV (sk.N) IV za odpadlou
6 odpadá NJ IV (sk.N) zrušeno
Škraněk Jan
1 odpadá F VI (sk.A) zrušeno
2 navíc F VI F za odpadlou
2 odpadá F VI (sk.A) zrušeno
3 přesun << F I F z 20.12. 6. hod
7 přesun << Fsc VIII (Fsc) F z 9. hod
9 přesun >> Fsc VIII (Fsc) na 7. hod
Šporková Lenka
5 přesun >> M VI na 7. hod
7 přesun << M VI I z 5. hod
Blehová Dušana
1 změna TV 2RM (Dív) mim
1 spojeno (FoL SpD) TV 2RM (Chl) mim
Dienová Ladislava
7 přesun << M 2RM 104 z 20.12. 5. hod
Dolejška Marek
2 spojeno (FoL SpD) AJ 1RG (RG2.) 109
3 spojeno (FoL SpD) AJ 1RG (RG2.) 109
Jezbera Jiří
4 supl. (MaJa Lek) ČJ 1RG 109 za odpadlou
Klapková Kateřina
5 přesun >> Vv IV (sk.R) na 7. hod
6 supl. (FoL SpD) VK 2RM 104 za odpadlou
6 odpadá Vv IV (sk.R) zrušeno
7 přesun << Vv IV (sk.R) Aud z 5. hod
9 odpadá Vv IV (sk.N)
Tkáčová Veronika
1 přesun << Eo 2T+ 102 z 20.12. 7. hod
3 přesun << PV 2RM 104 z 7. hod
6 výměna << Eo 3RM 110 z 18.12. 7. hod
6 výměna >> DT 3RM na 18.12. 7. hod
7 přesun >> PV 2RM na 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
I
3 F F přesun << Šn z 20.12. 6. hod
3 Bi odpadá (Dv)
4 M I přesun << DaE z 6. hod
4 TV Chl odpadá (Jl)
4 TV Dív odpadá (Dv)
6 Z VI přesun << Km z 20.12. 2. hod
6 M přesun >> na 19.12. 4. hod
III
4 Z VI navíc Km
4 Ch přesun >> na 18.12. 1. hod
7 Bi III změna Km
IV
5 AJ sk.N přesun >> na 19.12. 7. hod
5 Vv sk.R přesun >> na 19.12. 7. hod
6 RJ sk.R JU navíc
6 NJ sk.N IV navíc Šm
6 Vv sk.R odpadá (KlK)
6 NJ sk.N odpadá (Šm)
7 AJ sk.N IV přesun << SoŠ z 5. hod
7 Vv sk.R Aud přesun << KlK z 5. hod
9. hod Upravený rozvrh
V
6 TV Dív odpadá (Jl)
7 Ch Lab přesun << Kro z 9. hod
7 TV Chl odpadá (Jl)
9 Ch přesun >> na 19.12. 7. hod
9. hod Upravený rozvrh
VI
1 Čjl VI přesun << z 8. hod
1 F sk.A odpadá (Šn)
1 Bi sk.B odpadá (Dv)
2 F F navíc Šn
2 F sk.A odpadá (Šn)
2 Bi sk.B odpadá (Dv)
5 RJ Rj Aud navíc Šk
5 NJ Nj JU navíc Šm
5 M přesun >> na 19.12. 7. hod
6 TV Dív odpadá (Jl)
7 M I přesun << Šp z 5. hod
7 TV Chl odpadá (Jl)
8 Z VI přesun << Km z 9. hod
8 Čjl přesun >> na 19.12. 1. hod
9 Z přesun >> na 19.12. 8. hod
9. hod Upravený rozvrh
VII
4 NJ Nj VII navíc Šm
4 RJ Rj JU navíc Šk
4 NJ Nj odpadá (Šm)
4 AJ Rj odpadá (SoŠ)
5 AJ Nj VII navíc SoŠ
5 AJ Rj VII navíc SoŠ
5 TV Chl odpadá (Jl)
5 TV Dív odpadá (Dv)
6 RJ Rj odpadá (Šk)
6 AJ Nj odpadá (SoŠ)
7 AK Ak1 VII přesun << BrJ z 9. hod
7 Bisc Bisc BiCh přesun << Dv z 9. hod
9 AK Ak1 přesun >> na 19.12. 7. hod
9 Bisc Bisc přesun >> na 19.12. 7. hod
9. hod Upravený rozvrh
VIII
1 AJ sk.R VIII navíc SoŠ
1 AJ sk.N VIII navíc SoŠ
1 M přesun >> na 18.12. 5. hod
2 RJ sk.R VIII navíc Šm
2 NJ sk.N VIII navíc Šm
2 NJ sk.N odpadá (Šm)
2 AJ sk.R odpadá (SoŠ)
3 Čjl VIII navíc
3 RJ sk.R odpadá (Há)
3 AJ sk.N odpadá (SoŠ)
4 ZSV VIII přesun << Bk z 20.12. 5. hod
4 AK Ak1 přesun >> na 20.12. 3. hod
4 Msc Msc přesun >> na 20.12. 3. hod
5 Čjl VIII přesun << z 6. hod
5 AK Ak1 přesun >> na 20.12. 4. hod
5 Msc Msc přesun >> na 20.12. 4. hod
6 Čjl přesun >> na 19.12. 5. hod
7 Spv Spv VIII přesun << Bk z 9. hod
7 Fsc Fsc F přesun << Šn z 9. hod
9 Spv Spv přesun >> na 19.12. 7. hod
9 Fsc Fsc přesun >> na 19.12. 7. hod
9. hod Upravený rozvrh
1RG
2 AJ RG2. 109 spojí DoM (FoL)
3 AJ RG2. 109 spojí DoM (FoL)
4 ČJ 109 supluje JeJ (MaJa)
2MO
1 Eo 102 přesun << TkV z 20.12. 7. hod
1 ČJ odpadá (MaJa)
2RM
1 TV Dív mim změna BlD
1 TV Chl mim spojí BlD (FoL)
2 AJ RM2. Aud změna KlKa
3 PV 104 přesun << TkV z 7. hod
3 ČJ odpadá (MaJa)
6 VK 104 supluje KlK (FoL)
7 M 104 přesun << DiL z 20.12. 5. hod
7 PV přesun >> na 19.12. 3. hod
2T
1 Eo 102 přesun << TkV z 20.12. 7. hod
1 ČJ odpadá (MaJa)
3RM
6 Eo 110 výměna << TkV z 18.12. 7. hod
6 DT výměna >> na 18.12. 7. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Upravený rozvrh - Vánoční turnaj SŠ - Jl, Dv, JeL, Pu