Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
v
v

Změny v rozvrhu Monday 20. 5.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I UR UR UR
II UR UR
III UR UR UR UR
IV UR UR UR UR UR
V UR UR UR UR UR
VI UR UR UR UR UR
VII UR UR UR UR UR
VIII MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
3RMA Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3RMB Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4RM MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brandová Jana - - .. ..
Dvořáková Zuzana Va St - - - - - .. ..
Kroft Eva .... Kl - .. - .. - .. ..
Levinský Petr .. .. So - .. .. - - -
Lojkásková Lenka .. - .. Bk .. - - Šf -
Novotná Zuzana NeJ Bl Zn - - -
Sovová Šárka - .. - ..
Stránská Adéla Va Fo - ..
Šporková Lenka Vj Pu .. - - .. - - -
Vojtěch Ondřej .. .. - - - ..
Danihelková Zuzana KaD KaD KaD - KaD KaD KaD - -
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
VI Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
VII Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Pavlata Miroslav
4 přesun << Ch 1RMB 109 z 23.5. 3. hod
Brandová Jana
5 odpadá AK VIII (Ak2)
8 odpadá AK VIII (Ak1)
Blažek Pavel
3 navíc Obv II BiCh za odpadlou
4 supl. (Lo Nem) ZSV VII VIII za odpadlou
4 odpadá ZSV VIII
5 odpadá ZSV VII
Blehová Dušana
3 spojeno (No MZ) TT 3RG (Ti) 109
9 odpadá PRP 4RM
Dalecká Eva
2 odpadá M III (sk.B) zrušeno
3 odpadá M 4RM
4 odpadá M III (sk.A) zrušeno
6 odpadá M 3RMB
8 odpadá M VI
Dolejška Marek
1 odpadá AJ 3RMB
Fošnár Luboš
5 spojeno (St MZ) Tv 2RMA (Tv2) Tv1
Hladká Dominika
1 navíc AJ II (sk.B) VIII za odpadlou
1 odpadá AJ V (sk.R) změna hodiny
3 odpadá AJ II (sk.B) zrušeno
4 navíc AJ I (sk.B) I
5 odpadá AJ I (sk.B)
6 odpadá AJ I (sk.A)
7 odpadá AJ V (sk.N)
Jezbera Jiří
1 odpadá I 4RM (sk.N)
2 odpadá I 4RM (sk.R)
3 odpadá ICT 3RMB
Klapková Karolina
1 navíc AJ III (sk.A) III za odpadlou
2 supl. (Ká MZ) AJ VII VIII za odpadlou
3 odpadá AJ III (sk.A) zrušeno
4 odpadá AJ III (sk.B) zrušeno
5 odpadá AJ 4RM
Komárková Pavla
3 změna NJ IV (skN2) JU
4 navíc NJ VI (sk.N) IV za odpadlou
4 odpadá Čjl 3RMB
5 odpadá NJ VI (sk.N)
Lázňovský Lukáš
3 přesun << D III III z 5. hod
4 odpadá Čjl I zrušeno
6 odpadá D II
Mužíková Eva
2 navíc Hv IV (sk.A) 111 za odpadlou
2 odpadá Hv V (Hv2) zrušeno
3 navíc Hv V (Hv1) 111
4 navíc Hv V (Hv2) 111
5 odpadá Hv V (Hv1)
7 odpadá Hv IV (sk.A)
8 odpadá Hv IV (sk.B)
Půlpán Miloš
1 navíc IVT II (sk.A) Ivt za odpadlou
2 supl. (Šp PřMZ) IVT II (sk.B) Ivt za odpadlou
2 odpadá IVT III (sk.A) zrušeno
3 odpadá IVT III (sk.B) zrušeno
Rapan Peter
4 přesun >> PG 1RMB na 17.5. 5. hod
Schwarzkopfová Marcela
2 navíc Z VI BiCh za odpadlou
2 odpadá Z IV zrušeno
4 navíc Z IV BiCh za odpadlou
4 odpadá Z VI zrušeno
Sobotková Hana
4 odpadá DT 4RM
5 odpadá VK 3RMB
8 odpadá DT 3RMB (RM)
9 odpadá DT 3RMB (RM)
Sovová Šárka
3 změna AJ VI (sk.R) VIII
3 spojeno (Le MZ) AJ VI (sk.N) VIII
7 odpadá AJ IV (sk.B)
8 odpadá AJ IV (sk.A)
Stránská Adéla
2 spojeno (Dv MZ) Tv I (Dív) Tv2
8 odpadá Tv III (Chl)
Šafek Michal
2 navíc M V IV za odpadlou
2 odpadá M V (sk.B) zrušeno
3 navíc M I I za odpadlou
5 odpadá M V (sk.A)
7 odpadá M I
8 supl. (Lo Nem) M 1RMB 102 za odpadlou
8 odpadá M V
Škoda Milan
1 změna RJ V (sk.R) JU za odpadlou
1 odpadá RJ VIII (sk.R)
2 odpadá RJ VI (sk.R) zrušeno
4 navíc RJ VI (sk.R) II za odpadlou
5 odpadá Ds VIII (Ds)
6 odpadá Ds VIII (Ds)
7 odpadá RJ V (sk.R)
Škraněk Jan
2 odpadá F 3RMB
3 odpadá F VIII
Šmahová Vendulka
1 odpadá Čjl III zrušeno
2 navíc Čjl III III za odpadlou
2 odpadá NJ VIII (sk.N)
3 změna NJ IV (skN1) II
4 přesun << NJ III (sk.N) JU z 7. hod
8 odpadá NJ VII (sk.B)
9 odpadá NJ VII (sk.A)
Válek Josef
1 spojeno (Dv MZ) Tv VI (Dív) Tv1
4 spojeno (St MZ) Tv II (Dív) Tv2
Vojtěch Ondřej
1 supl. (Šp PřMZ) Čjl VII II za odpadlou
1 odpadá Čjl 4RM (sk.R)
2 odpadá Čjl 4RM (sk.N)
9 odpadá Čjl VII (sk.B)
Vokřálová Iva
3 navíc Vv V (Vv) Aud za odpadlou
5 odpadá Vv V (Vv)
Znamenáčková Leona
5 supl. (No Absc) Eo 2RG 108 za odpadlou
8 odpadá Eo 4RM
Vít Marek
4 přesun << ŠJ III (sk.Š) III z 7. hod
Netušil Jan
2 spojeno (No MZ) PM 3RG (Ti) 109
Křížová Anna Veronika
8 odpadá DFV 3RMB (Fo)
9 odpadá DFV 3RMB (Fo)
Kaplanová Drahuše
1 supl. (DaZ Nem) OV 2RMB (C) G12 dohled
1 odpadá OV 1RG (D) změna hodiny
2 supl. (DaZ Nem) OV 2RMB (C) G12 dohled
2 odpadá OV 1RG (D) změna hodiny
3 supl. (DaZ Nem) OV 2RMB (C) G12 dohled
3 odpadá OV 1RG (D) změna hodiny
5 supl. (DaZ Nem) OV 2RMB (C) G12 dohled
5 odpadá OV 1RG (D) změna hodiny
6 supl. (DaZ Nem) OV 2RMB (C) G12 dohled
6 odpadá OV 1RG (D) změna hodiny
7 supl. (DaZ Nem) OV 2RMB (C) G12 dohled
7 odpadá OV 1RG (D) změna hodiny
Mroviecová Veronika
1 odpadá OV 3RMA (B)
2 odpadá OV 3RMA (B)
3 odpadá OV 3RMA (B)
5 odpadá OV 3RMA (B)
6 odpadá OV 3RMA (B)
7 odpadá OV 3RMA (B)
Přecechtělová Kateřina
1 odpadá OV 3RMA (C)
2 odpadá OV 3RMA (C)
3 odpadá OV 3RMA (C)
5 odpadá OV 3RMA (C)
6 odpadá OV 3RMA (C)
7 odpadá OV 3RMA (C)
Rak Michal
1 odpadá OV 3RMA (A)
2 odpadá OV 3RMA (A)
3 odpadá OV 3RMA (A)
5 odpadá OV 3RMA (A)
6 odpadá OV 3RMA (A)
7 odpadá OV 3RMA (A)
Kadlec Zdeněk
1 změna OV 1RG (D) G4 do úvazku
2 změna OV 1RG (D) G4 do úvazku
3 změna OV 1RG (D) G4 do úvazku
5 změna OV 1RG (D) G4 do úvazku
6 změna OV 1RG (D) G4 do úvazku
7 změna OV 1RG (D) G4 do úvazku
Změny v rozvrzích tříd
I
2 Tv Dív Tv2 spojí St (Dv)
3 M I navíc Šf
3 Z odpadá (Lo)
4 AJ sk.A I navíc Hl
4 AJ sk.B I navíc Hl
4 Čjl odpadá (Lz)
6. - 7. les., 5. les. Upravený rozvrh
II
1 IVT sk.A Ivt navíc Pu
1 AJ sk.B VIII navíc Hl
1 Z odpadá (Lo)
2 IVT sk.B Ivt supluje Pu (Šp)
3 Obv BiCh navíc Bk
3 AJ sk.B odpadá (Hl)
3 M sk.A odpadá (Šp)
4 Tv Dív Tv2 spojí Va (St)
5. - 6. les. Upravený rozvrh
III
1 AJ sk.B III navíc Kl
1 AJ sk.A III navíc Kl
1 Čjl odpadá (Šm)
2 Čjl III navíc Šm
2 IVT sk.A odpadá (Pu)
2 M sk.B odpadá (Da)
3 D III přesun << Lz z 5. hod
3 AJ sk.A odpadá (Kl)
3 IVT sk.B odpadá (Pu)
4 NJ sk.N JU přesun << Šm z 7. hod
4 ŠJ sk.Š III přesun << Vt z 7. hod
4 AJ sk.B odpadá (Kl)
4 M sk.A odpadá (Da)
7. les., 5. les., 8. les., 6. les. Upravený rozvrh
IV
2 Hv sk.B 111 navíc Mu
2 Hv sk.A 111 navíc Mu
2 Z odpadá (Sá)
3 NJ skN1 II změna Šm
3 NJ skN2 JU změna Ko
4 Z BiCh navíc
4 Ch odpadá (Ká)
7. les., 6. les., 5. les., 8. - 9. les. Upravený rozvrh
V
1 RJ sk.R JU změna Šk (Hl)
2 M IV navíc Šf
2 Hv Hv2 odpadá (Mu)
2 M sk.B odpadá (Šf)
3 Hv Hv1 111 navíc Mu
3 Vv Vv Aud navíc Vo
3 Čjl sk.B odpadá (Vj)
4 Hv Hv2 111 navíc Mu
4 Čjl sk.A odpadá (Vj)
8. les., 6. les., 9. les., 5. les., 7. les. Upravený rozvrh
VI
1 Tv Dív Tv1 spojí Va (Dv)
2 Z BiCh navíc
2 AJ sk.N odpadá (So)
2 RJ sk.R odpadá (Šk)
3 AJ sk.R VIII změna So
3 AJ sk.N VIII spojí So (Le)
4 NJ sk.N IV navíc Ko
4 RJ sk.R II navíc Šk
4 Z odpadá (Sá)
7. les., 9. les., 8. les., 6. les., 5. les. Upravený rozvrh
VII
1 Čjl II supluje Vj (Šp)
2 AJ VIII supluje Kl (Ká)
4 ZSV VIII supluje Bk (Lo)
5. les., 9. les., 6. les., 8. les., 7. les. Upravený rozvrh
VIII
8. les., 3. - 5. les., 2. les., 9. les., 6. les., 1. les., 7. les. MZ
1RMB
4 Ch 109 přesun << Pv z 23.5. 3. hod
4 PG přesun >> na 17.5. 5. hod
8 M 102 supluje Šf (Lo)
2RMA
5 Tv Tv2 Tv1 spojí Fo (St)
2RMB
1 OV C G12 supluje KaD (DaZ)
2 OV C G12 supluje KaD (DaZ)
3 OV C G12 supluje KaD (DaZ)
5 OV C G12 supluje KaD (DaZ)
6 OV C G12 supluje KaD (DaZ)
7 OV C G12 supluje KaD (DaZ)
3RMA
4. les., 8. les., 5. les., 1. les., 7. les., 9. les., 3. les., 6. les., 2. les. Obecná absence třídy
3RMB
2. les., 1. les., 9. les., 3. les., 6. les., 5. les., 7. les., 4. les., 8. les. Obecná absence třídy
4RM
4. les., 8. les., 2. les., 7. les., 6. les., 9. les., 1. les., 3. les., 5. les. MZ
1RG
1 OV D G4 změna KaZ (KaD)
2 OV D G4 změna KaZ (KaD)
3 OV D G4 změna KaZ (KaD)
5 OV D G4 změna KaZ (KaD)
6 OV D G4 změna KaZ (KaD)
7 OV D G4 změna KaZ (KaD)
2RG
5 Eo 108 supluje Zn (No)
3RG
2 PM Ti 109 spojí NeJ (No)
3 TT Ti 109 spojí Bl (No)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou