Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 1. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Blehová Dušana >> <>
Kroft Eva .. Bk .. - - - - - -
Mynářová Martina Vj .. Šk .. .. - - - -
Schwarzkopfová Marcela ..
Vokřálová Iva Vj Hl
Netušil Jan ČeV ČeV ČeV - ČeV ČeV ČeV - -
Svatošová Hana KaD
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aud Absc Absc Absc Absc Absc Absc
101 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
102 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
103 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Brandová Jana
3 výměna << AJ VII (sk.R) JU z 4. hod
3 výměna >> AJ VII (sk.N) na 4. hod
4 výměna << AJ VII (sk.N) JU z 3. hod
4 výměna >> AJ VII (sk.R) na 3. hod
Blažek Pavel
2 supl. (Ká PedD) ZSV V VII za odpadlou
3 přesun >> Obv III na 2.12. 1. hod
Blehová Dušana
3 výměna << PV 1RMA 108 z 2. hod
3 přesun >> PRP 4RM na 2.12. 2. hod
5 přesun << PRP 4RM 110 z 30.11. 1. hod
Dolejška Marek
3 změna AJ 1RG (S2) 109
4 změna AJ 1RG (S1) 110
Fialová Leona
2 změna Eo 4RM VT2
Fošnár Luboš
2 výměna << D 1RMA 108 z 3. hod
3 výměna >> D 1RMA na 2. hod
6 není nad úvazek Tv 4RM Tv1 za odpadlou
Hladká Dominika
3 navíc AJ IV (sk.N) IV
4 změna AJ I (sk.A) I
4 spojeno (Vo ZZ) AJ I (sk.B) I
5 odpadá AJ I (sk.B) zrušeno
Jezbera Jiří
1 přesun << ON 4RM 104 z 28.11. 1. hod
Kroft Eva
1. - 9. les.Obecný pedagogický dohled
Levinský Petr
6 změna Čjl VII II
Novotná Zuzana
2 přesun << PG 3RM VT1 z 30.11. 3. hod
2 přesun >> PG 3RM na 4. hod
4 přesun << PG 3RM VT1 z 2. hod
Schwarzkopfová Marcela
1 přesun << M III II z 2.12. 1. hod
1 přesun >> M 4RM na 3. hod
3 přesun << M 4RM 103 z 1. hod
6 přesun << M 1RG 103 z 2.12. 3. hod
6 odpadá M III (sk.B) zrušeno
Sobotková Hana
2 změna DT 1RG 109
Sovová Šárka
1 změna AJ VIII (sk.R) V
2 změna AJ VIII (sk.N) IV
3 navíc AJ III (sk.A) III
3 přesun << AJ III (sk.B) III z 5. hod
5 přesun >> AJ III (sk.B) na 3. hod
6 navíc AJ III (sk.B) III
6 změna AJ III (sk.A) III
Škoda Milan
1 navíc D V VII dohled
1 přesun >> D V na 30.11. 6. hod
3 supl. (My ZV) RJ 3RM (sk.R) 110 za odpadlou
3 výměna >> RJ VII (sk.R) na 4. hod
4 výměna << RJ VII (sk.R) VII z 3. hod
4 odpadá RJ 3RM (sk.R) zrušeno
Škraněk Jan
1 přesun << F 1RG F z 6. hod
6 přesun >> F 1RG na 1. hod
Šmahová Vendulka
3 výměna << NJ VII (sk.N) VII z 4. hod
4 výměna >> NJ VII (sk.N) na 3. hod
Šporková Lenka
3 přesun << M VI VI z 30.11. 8. hod
Vavrečková Doubravka
2 přesun << Z IV V z 3. hod
3 přesun >> Z IV na 2. hod
5 změna E 1RG 109 nadúvazková hodina
Vojtěch Ondřej
1 spojeno (My ZV) Čjl IV (sk.N) IV
2 odpadá Čjl IV (sk.N) zrušeno
3 spojeno (Vo ZZ) Čjl I (sk.B) I
3 změna Čjl I (sk.A) I
5 navíc Čjl III III za odpadlou
6 odpadá Čjl I (sk.B) zrušeno
Vokřálová Iva
5 navíc Vv I (sk.B) I
6 navíc Vv I (sk.B) I
Kaplanová Drahuše
1 supl. (SvH Lek) OV 2RMA (C) G8 dohled
Čejková Věra
1 supl. (NeJ OČR) OV 2RG (B) G9 dohled
2 supl. (NeJ OČR) OV 2RG (B) G9 dohled
3 supl. (NeJ OČR) OV 2RG (B) G9 dohled
5 supl. (NeJ OČR) OV 2RG (B) G9 dohled
6 supl. (NeJ OČR) OV 2RG (B) G9 dohled
7 supl. (NeJ OČR) OV 2RG (B) G9 dohled
Změny v rozvrzích tříd
I
3 Čjl sk.B I spojí Vj (Vo)
3 Čjl sk.A I změna Vj
4 AJ sk.A I změna Hl
4 AJ sk.B I spojí Hl (Vo)
5 Vv sk.B I navíc Vo
5 AJ sk.B odpadá (Hl)
6 Vv sk.B I navíc Vo
6 Čjl sk.B odpadá (Vj)
III
1 M II přesun << z 2.12. 1. hod
1 Ch odpadá (Ká)
3 AJ sk.A III navíc So
3 AJ sk.B III přesun << So z 5. hod
3 Obv přesun >> na 2.12. 1. hod
5 Čjl III navíc Vj
5 AJ sk.B přesun >> na 1.12. 3. hod
5 M sk.A odpadá (Sá)
6 AJ sk.B III navíc So
6 AJ sk.A III změna So
6 M sk.B odpadá (Sá)
IV
1 Čjl sk.N IV spojí Vj (My)
2 Z V přesun << Vr z 3. hod
2 AJ sk.R odpadá (My)
2 Čjl sk.N odpadá (Vj)
3 AJ sk.R IV navíc Hl
3 AJ sk.N IV navíc Hl
3 Z přesun >> na 1.12. 2. hod
V
1 D VII navíc Šk
1 D přesun >> na 30.11. 6. hod
2 ZSV VII supluje Bk (Ká)
VI
3 M VI přesun << Šp z 30.11. 8. hod
3 Ch odpadá (Ká)
VII
3 NJ sk.N VII výměna << Šm z 4. hod
3 AJ sk.R JU výměna << z 4. hod
3 RJ sk.R výměna >> na 1.12. 4. hod
3 AJ sk.N výměna >> na 1.12. 4. hod
4 RJ sk.R VII výměna << Šk z 3. hod
4 AJ sk.N JU výměna << z 3. hod
4 NJ sk.N výměna >> na 1.12. 3. hod
4 AJ sk.R výměna >> na 1.12. 3. hod
6 Čjl II změna Le
VIII
1 AJ sk.R V změna So
2 AJ sk.N IV změna So
1RMA
2 D 108 výměna << Fo z 3. hod
2 PV výměna >> na 1.12. 3. hod
3 PV 108 výměna << Bl z 2. hod
3 D výměna >> na 1.12. 2. hod
2RMA
1 OV C G8 supluje KaD (SvH)
3RM
2 PG VT1 přesun << No z 30.11. 3. hod
2 PG přesun >> na 1.12. 4. hod
3 RJ sk.R 110 supluje Šk (My)
4 PG VT1 přesun << No z 2. hod
4 AJ sk.N odpadá (My)
4 RJ sk.R odpadá (Šk)
4RM
1 ON 104 přesun << Je z 28.11. 1. hod
1 M přesun >> na 1.12. 3. hod
2 Eo VT2 změna Fi
3 M 103 přesun << z 1. hod
3 PRP přesun >> na 2.12. 2. hod
5 PRP 110 přesun << Bl z 30.11. 1. hod
5 AJ odpadá (My)
1RG
1 F F přesun << Šn z 6. hod
1 PV přesun >> na 2.12. 1. hod
2 DT 109 změna Sb
3 AJ S2 109 změna Do
4 AJ S1 110 změna Do
5 E 109 změna Vr
6 M 103 přesun << z 2.12. 3. hod
6 F přesun >> na 1.12. 1. hod
2RG
1 OV B G9 supluje ČeV (NeJ)
2 OV B G9 supluje ČeV (NeJ)
3 OV B G9 supluje ČeV (NeJ)
5 OV B G9 supluje ČeV (NeJ)
6 OV B G9 supluje ČeV (NeJ)
7 OV B G9 supluje ČeV (NeJ)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou